+48 12 345 18 22 biuro@quizspotter.com
1034

Wyjątkowy turniej z okazji jubileuszu 80. lat COP

Celem turnieju jest upowszechnianie wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Zakres tematyczny turnieju będzie dotyczyć najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z zaplanowaniem, powstaniem i funkcjonowaniem COP w latach 1935-39.

W eliminacjach miejskich tematyka będzie obejmować akcenty lokalne, nawiązujące do postaci i faktów istotnych dla  dziejów danego zakładu, miejscowości czy regionu. Zakres wiedzy w finale międzymiastowym będzie dotyczył najważniejszych ośrodków przemysłowych, ich produkcji, ludzi związanych z organizacją tego najbardziej spektakularnego polskiego przedsięwzięcia industrialnego okresu międzywojennego jakim był Centralny Okręg Przemysłowy, a także genezy jego powstania oraz efektów działalności do momentu wybuchu II wojny światowej.

Organizator: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola
Partnerzy: Narodowy Bank Polski, Miasto Stalowa Wola, Miasto Pionki, Miasto Starachowice, Miasto Mielec
Finały miejskie: do 31 XI 2017, Wielki finał: Stalowa Wola, 24 XI 2017

862

Stalowa Wola
Finał miejski: 25 X 2017
Wyniki i zdjęcia »

951

Starachowice
Finał miejski: 26 X 2017
Wyniki i zdjęcia »

950

Pionki
Finał miejski: 30 X 2017
Wyniki i zdjęcia »

949

Mielec
Finał miejski: 31 X 2017
Wyniki i zdjęcia »

Patronat Honorowy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego
Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch

1089
1090
1091
1097

Wielki Finał

I MIEJSCE
Reprezentacja PSP NR 12 w STALOWEJ WOLI – STALOWA WOLA, nauczyciel prowadzący: M. KOZIOŁ, J. WITEK

II MIEJSCE
Reprezentacja GIMNAZJUM NR 3 w MIELCU – MIELEC, nauczyciel prowadzący: P. ĆWIĘKA

III MIEJSCE
Reprezentacja GIMNAZUJM NR 2 w STARACHOWICACH – STARACHOWICE, nauczyciel prowadzący: M. SŁOWAK-BRZEZIŃSKA

WYRÓŻNIENIE DRUŻYNOWE
Reprezentacja PSP NR 5 w PIONKACH – PIONKI, nauczyciel prowadzący: S. GAŁEK

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA, KTÓRYCH DOTYCZYĆ BĘDĄ PYTANIA KONKURSOWE MIĘDZYMIASTOWEGO INTERAKTYNWEGO TURNIEJU WIEDZY O CENTRALNYM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM – WIELKI FINAŁ

 • główne założenia planu Centralnego Okręgu Przemysłowego; powody i cele jego powstania
 • najbardziej zasłużone osoby, które przyczyniły się do stworzenia COP i były zaangażowane w jego budowę (tematyka obejmuje sfery rządowe, wojskowe, naukowe, publicystyczne – nie dotyczy budowniczych i zarządzających poszczególnymi ośrodkami czy zakładami)
 • terytorium, jakie obejmował COP (województwa, podział, geneza usytuowania, największe miasta)
 • główne ośrodki i zakłady COPowskie oraz ich podstawowa produkcja
 • sposoby finansowania COP (pozyskiwanie środków)
 • polskie wynalazki i rodzima myśl techniczna wykorzystywane w produkcji COP
 • główni licencjonodawcy zagraniczni

Uwaga:
Źródło informacji stanowić mogą również publikacje prasowe i internetowe, np. związane z 80. rocznicą powstania COP.

SPIS PROPONOWANYCH PUBLIKACJI:

 • Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce : geneza, terytorjum, ludność, gospodarstwo, miasta: C.O.P. jako teren inwestycyjny: znaczenie i zadania C.O.P.: mapy orientacyjne, tablice / Henryk Radocki. Warszawa 1939 (pozycja dostępna online)
 • Centralny Okręg Przemysłowy w gospodarce i obronności II [Drugiej] Rzeczypospolitej / Jerzy Klusek. Warszawa 1992.
 • COP : dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939 / Jerzy Gołębiowski. Kraków : 2000.
 • Od niepodległości do nowoczesności – Centralny Okręg Przemysłowy 1937-39; (album) red. K. Adamek / M. Wiatrowicz, Stalowa Wola 2012.

REGULAMIN

1087