+48 12 345 18 22 biuro@quizspotter.com
946

Międzymiastowy interaktywny turniej wiedzy o COP

Celem turnieju jest upowszechnianie wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym. Zakres tematyczny turnieju będzie dotyczyć najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z zaplanowaniem, powstaniem i funkcjonowaniem COP, w latach 1935-39.

W eliminacjach miejskich tematyka będzie obejmować akcenty lokalne, nawiązujące do postaci i faktów istotnych dla  dziejów danego zakładu, miejscowości czy regionu. Zakres wiedzy w finale międzymiastowym będzie dotyczył najważniejszych ośrodków przemysłowych, ich produkcji, ludzi związanych z organizacją tego najbardziej spektakularnego polskiego przedsięwzięcia industrialnego okresu międzywojennego jakim był Centralny Okręg Przemysłowy, a także genezy jego powstania oraz efektów działalności do momentu wybuchu II wojny światowej.

   

Organizator: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
Finały miejskie: do 31 XI 2017, Wielki finał: Stalowa Wola, XI 2017

950

Pionki

951

Starachowice

949

Mielec

862

Stalowa Wola

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stalowa Wola Lucjusza Nadbereżnego

Spis publikacji, z których można skorzystać

Literatura ogólna

 • COP : dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939 / Jerzy Gołębiowski. Kraków : 2000.
 • COP Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 – architektura i urbanistyka : kraj, region, miasto, fabryka, osiedle, budynek / Marcin Furtak. Łódź ; Kraków 2014.
 • Sztafeta : Eugeniusz Kwiatkowski i Centralny Okręg Przemysłowy a współczesne procesy modernizacyjne na Podkarpaciu / pod red. nauk. Pawła Graty. Rzeszów : 2015.
 • Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego : geneza, budowa, wizja przyszłości, opinie / Marian Marek Drozdowski. Warszawa ; Radom . 2015.
 • Centralny Okręg Przemysłowy : infrastruktura – produkcja – procesy miastotwórcze / pod red. Sebastiana Piątkowskiego. Radom 2005.
 • Sztafeta, Melchior Wańkowicz; Warszawa 2012- COP : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Jan Konefał. Stalowa Wola, 2007.
 • Od niepodległości do nowoczesności – Centralny Okręg Przemysłowy 1937-39; (album) red. K. Adamek / M. Wiatrowicz, Stalowa Wola 2012

Literatura ogólna dodatkowa

 • Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939 / Wiesław Samecki. 1998.
 • Centralny Okręg Przemysłowy w gospodarce i obronności II [Drugiej] Rzeczypospolitej / Jerzy Klusek. Warszawa 1992
 • Centralny Okręg Przemysłowy w Polsce : geneza, terytorjum, ludność, gospodarstwo, miasta : C.O.P. jako teren inwestycyjny : znaczenie i zadania C.O.P. : mapy orientacyjne, tablice / Henryk Radocki. Warszawa 1939
 • Przemysł zbrojeniowy w Centralnym Okręgu Przemysłowym / Zbigniew Dziemianko: Toruń : 2004.
 • W pięćdziesięciolecie Centralnego Okręgu Przemysłowego : referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu, 25-26 kwietnia 1988 roku / pod red. Jerzego Gołębiowskiego i Zbigniewa Tabaki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1991
 • 50 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego : materiały z konferencji naukowej, Tarnobrzeg 23.I.1988 / [red. Andrzej Chojnowski] ; Stowarzyszenie „Pax”. Ośrodek Myśli Społeczno-Ekonomicznej. Warszawa : „Pax”, 1988
 • Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939 : komentarz wystawy / Bogdan Kaczmar ; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1987.

Literatura regionalna:

 • Narodziny : Stalowa Wola 1937-1939 / Dionizy Garbacz. Stalowa Wola 2005.
 • Stalowa Wola : europejskie miasto modernistyczne pod red. Elżbiety Przesmyckiej ; [. Stalowa Wola 2014.
 • Stalowowolanie – kim jesteśmy : ze wspomnień o pierwszych mieszkańcach Stalowej Woli / [red. Anna Garbacz]. Stalowa Wola 2015.
 • Stalowa Wola narodu polskiego (album) Stalowa Wola 2007

Regulamin